L’estimació De Consum De Combustible Per Hora: Cost Per Als Clients

This post is also available in: English Spanish

La quantitat de combustible necessita el vaixell?

Quant cal portar depèn del disseny de l’embarcació, el nombre de passatgers i l’ús previst (que creua o no).

Els motors dièsel consumeixen aproximadament 1 galó per hora per cada 18 hp utilitzat. Es pot estimar el nombre de galons consumits per hora multiplicant la potència utilitzada per 0,055.

Nota: Un motor a velocitat de creuer sol utilitzar només al voltant de dos terços de la seva potència màxima disponible. La majoria dels motors marins estan dissenyats per funcionar contínuament a entre 60 i 75 per cent de la velocitat màxima. Diesel tendeixen a ser més cap a la part superior de la gamma.

Gasolina quatre temps motors interiors necessiten aproximadament 1 galó per hora per cada 10 CV utilitzat. El nombre de galons consumits per hora pot estimar multiplicant la potència utilitzada per 0.100. (Veure nota anterior)

Motors fora borda podrien utilitzar molt més ja que dos motors de carrera semblen tenir una set més de quatre motors de carrera.